Skip to content
20'lik Diş

Diş Apsesi Nedir, Belirtileri Nelerdir, Neden Olur?

Toplumda en sık görülen diş rahatsızlıklarından olan diş çürükleriyle birlikte genellikle izlenen diş apsesi ve tedavisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Ağız ve diş sağlığını bozarak günlük hayat kalitesini ciddi manada olumsuz etkileyen konuların başında diş çürükleri ve buna bağlı komplikasyonlar gelir. Özellikle tedavisinde gecikilen diş çürüklerinde, mikroorganizmaların üremeye devam etmesi sonucu enfeksiyon ilerleme gösterebilir. Sonuçta ortaya çıkan iltihabi reaksiyon diş apsesi gelişimi ile neticelenebilir.

Diş Apsesi Nedir?

Diş apsesi, sıklıkla tedavisi geciken veya etkin tedavi uygulanmayan diş çürüklerinde enfeksiyonun ilerleyerek iltihabi bir dokuyla organize olması durumudur. İçi iltihaplı sıvıyla dolan apse dokusu diş köküne yakın bölgede veya diş eti içinde ortaya çıkabilir. Apse; boyutuna, çevre dokularıyla olan ilişkisine ve lokalizasyonuna bağlı olarak değişken klinik tablolarda karşımıza çıkabilir.

Bununla birlikte, diş apseleri genellikle çeneye, kulağa veya boyna yayılım gösteren şiddetli ağrı ile tanınırlar. Yine apse gelişimi sonrası tedavinin yapılmaması veya geciktirilmesi, hayatı tehdit edebilecek seviyede ciddi hastalık durumuna yol açabilmektedir. Bu bakımdan, diş apsesi hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olmak ve gerekli müdahaleleri yapmak oldukça önemlidir.

Diş Apsesi Neden Olur?

Kötü ağız hijyenine sahip kişilerde veya gıda artıklarının tam temizlenmediği durumlarda; ağız içindeki yapıların üzerinde, ağız içindeki anatomik boşluklarda ve diş ile diş eti arasında kalan oyuklarda mikroorganizmalar hızla ürer. Eğer diş minesi ve dentinde doku zayıflığı varsa veya gelişirse enfeksiyon bu bölgede de gelişmeye devam eder ve diş çürüğü meydana gelir.

Diş çürüğü tedavi edilmediğinde, enfeksiyon diş dokuları arasında ilerlemeye devam ederek diş kökünde büyüme gösterir. Bu durumda dişin damar – sinir paketinin yer aldığı pulpada enfeksiyon gelişebilir veya enfeksiyon buradaki dokularda oluşturduğu iltihapla organize olabilir. Organizasyon sonucu mikroorganizma, iltihap sıvısı ve çevre dokuların etkisiyle apse adı verilen yapı gelişir. Apseler hem enfeksiyon etkeninin kaynağı olması hem de biyokimyasal mekanizmalar ve bası yoluyla çevre dokularda harabiyete yol açması nedeniyle erken dönemde tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklardandır.

Apse dokusu giderilmezse enfeksiyon daha da yayılım göstererek çene kemikleri gibi daha derin dokulara yayılabilir ve hayatı tehdit edebilecek ciddi enfeksiyon hastalıklarıyla sonuçlanabilir. Bazı durumlarda apse dokusu çevre dokuları eriterek ağız boşluğuna ikinci bir yolla açılabilir. Bu duruma fistül adı verilir. Ağız boşluğu ile dişin derin dokuları fistül kanalı ile birbirine bağlandığından, ağız içindeki her türlü mikroorganizma ve kimyasal madde diş dokularına rahat ulaşabilir hale gelir. Bu ise sık tekrarlayan enfeksiyon durumlarıyla ve dişin harabiyeti ile sonuçlanır.

Apseler geliştiği bölgeye göre temelde üç kısımda incelenir:

    Periapikal apseler

Diş kökünün uç kısmında yer alan apseler periapikal olarak değerlendirilir. Sıklıkla ilerleyen diş çürüklerine bağlı gelişir ve diş kökü iltihabı (pulpit) ile sonuçlanır. Diş kökü iltihapları oldukça ağrılı olabilir ve kanal tedavisini gerektirebilir.

    Periodontal apseler

Diş ile diş eti arasındaki bölgede gelişen apseler bu gruptadır. Sıklıkla diş eti hastalıklarında (periodontit veya gingivit) ortaya çıkar. Bu apseler vücut boşlukları vasıtasıyla çevre dokulara ve kemiklere kolay yayılım gösterebilir.

    Gingival apseler

Diş eti içinde apse gelişimi görüldüğünde gingival apseler (diş eti apsesi) söz konusudur. Genellikle diş etine sıkışan bir yemek artığından hareketle gelişim gösterir.

Diş Apsesi Belirtileri Nelerdir?

Diş apsesi temelde apsenin gelişim sürecine, boyutuna ve lokalizasyonuna bağlı olarak farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte aşağıdaki belirtiler sıklıkla diş apsesi gelişen hastalarda izlenir:

●     Dişte başlayan; çene, kulak veya boyna yayılım gösteren, zamanla şiddeti artan ağrı

●     Uzanmakla veya baş eğmekle artan diş ağrısı

●     Çiğneme veya ısırmayla şiddeti artan diş ağrısı

●     Diş hassasiyeti

●     Dişte renk değişikliği, koyulaşma veya dişin gevşemesi

●     Yüzde kızarma ve şişme

●     Diş etlerinin kızarması, şişmesi ve hassas hale gelmesi

●     Yüksek ateş

●     Diş fırçalamakla geçmeyen kötü ağız kokusu

●     Çene altında veya boyunda büyümüş lenf bezeleri

Eğer apse fistül geliştirerek drene olursa, ağrı hissi ortadan kaybolabilir. Bu durumda ağızda kötü bir tat hissedilebilir, koyu yeşil renkli iltihap sıvısı görülebilir.

Diş apsesinin tedavi edilmesi için öncelikle enfeksiyonun net olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu bakımdan, diş hekimince ayrıntılı hastalık öyküsünün alınması ve detaylı fizik muayenenin yapılması son derece önemlidir. Hekim gerekli gördüğü takdirde diş röntgen incelemesi gibi ek görüntüleme veya laboratuvar tetkikleri isteyebilir. Tüm bu incelemelerden elde edilen veriler ışığında enfeksiyonunun başka alanlara yayılım gösterip göstermediği belirlenir ve apse tedavisi planlanır.

Apse tedavisinde izlenen aşamalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

●     Apsenin drene edilmesi

Tedavinin temelini apse içeriğinin boşaltılması oluşturur. Bunun için hekim, apseye küçük bir kesi yaparak veya girişim sağlayarak içeriğini drene eder. Drenaj sonrası apse kesesi serumla yıkanarak çevre dokulardaki iltihabın giderilmesi sağlanır ve ilgili boşluk temizlenir.

●     Antibiyotik tedavisi

Apse gelişiminde enfeksiyon etken olduğundan, enfeksiyon etkenine uygun antibiyotikle ilaç tedavisi yapılması gerekir. Yine ilaç tedavisinde iltihabı azaltıcı ve ağrı kesici antienflamatuar ilaçlar reçete edilebilir.

●     Yabancı cisimlerin giderilmesi

Eğer apse gelişimi gıda artıkları gibi yabancı cisimlerin etkisinde olmuşsa yabancı cismin bölgeden uzaklaştırılması gerekir.

●     Kanal tedavisi

Apseye yol açan diş kökü iltihabı söz konusu olduğunda, kanal tedavisi planlaması gerekebilir. Bu doğrultuda hekim, diş kökünü açarak temizler ve sonrasında diş kökünü doldurarak kapatır. Ayrı bir seansta ise dişin üst kısmının kron ile desteklenmesi gerekebilir.

●     Diş çekimi

Eğer diş dokusu onarılamayacak derecede zarar gördüyse, tamamen çekilmesi gündeme gelebilir. Hekim kurtarılamayacak dişi çeker ve apseyi giderir.

Diş Apsesine Bağlı Hangi Komplikasyonlar Gelişebilir?

Diş apsesi gelişimi ağızdaki enfeksiyonun ilerlediği anlamına gelmektedir. Aslında hastaların henüz apse gelişimi meydana gelmeden diş çürüklerini, gingivit gibi iltihaplı diş hastalıklarını tedavi ettirmek üzere diş hekimlerine başvurması oldukça önemlidir. Diş apsesi fark edildiğinde vakit kaybetmeden tedavi için diş hekimine gidilmesi gerekir. Apsenin fistül oluşturarak boşaldığı durumlarda klinik şikayetler rahatlasa bile, enfeksiyonun tekrarlayabileceği unutulmayarak tıbbi yardım alınması çok önemlidir.

Diş apsesi tedavi edilmediği takdirde diş kökünün yerleştiği çene kemiğine, vücut boşlukları üzerinden ağız içi dokulara, boyun bölgesine veya beyne doğru yayılım gösterebilir. Yine enfeksiyon etkeni kan dolaşımına sızdığı takdirde halk arasında “kan zehirlenmesi” olarak bilinen sepsis tablosu gelişebilir. Özellikle derin vücut dokularına yayılan enfeksiyonlar ve sepsis tablosu hayatı tehdit edebilecek seviyede ciddi hastalık tablosu oluşturabilir.

Diş Apsesi Gelişiminin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

Diş apsesi temelde diş çürüğü gelişimi ile kötü ağız hijyenine bağlı gelişen bir sağlık sorunudur. Bu bağlamda aşağıdakiler diş apsesi gelişiminin önlenmesinde alınabilecek tedbirler arasındadır:

●     Dişler, diş etleri, dil gibi ağız içi dokular günde en az iki kez, uygun teknikle, doğru fırça ve diş macunu ile fırçalanmalıdır. Signal Silver Charcoal diş fırçası yapısındaki kömür tozu ve gümüş iyonuyla sıradan diş fırçalarına göre iki kat temizlik sağlar. Yine Signal Nature Elements Charcoal White & Detox diş macunu gibi kömür tozu ve çinkoyla zenginleştirilmiş diş macunlarını kullanarak hem ağız hijyenini sağlayabilir hem de dişlerinizi etkili bir şekilde beyazlatabilirsiniz.

●     Antiseptik ağız yıkama solüsyonları ile gargara yapılması faydalıdır. Signal White Now ağız bakım suyu, diş fırçasının ulaşamadığı ağız bölgelerine ulaşarak etkili ağız temizliği sağlar.

●     Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanılmalıdır.

●     Her gün diş ve diş etleri arasındaki artıkların temizlenmesi adına diş ipi kullanılmalıdır.

●     Düzenli olarak diş hekimi kontrollerine gidilmelidir.

Siz de dişlerinizin sağlığını korumak ve diş apsesi gibi rahatsızlıkların oluşumunu önlemek adına geniş ürün yelpazesi ile yanınızda olan Signal’i tercih edebilirsiniz.